Algemene voorwaarden

Definities

Meer geld minder stress: Meer geld, minder stress is een geregistreerde handelsnaam van LM Strategie, ingeschreven bij de KvK onder nummer 65843258.

Klant: consument of onderneming die een overeenkomst op afstand aangaat met Meer geld, minder stress

 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf
 • Onderneming: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf

Overeenkomst: elke overeenkomst die gesloten wordt door een consument of ondernemer met Meer geld, minder stress

Digitaal product: een via de website van Meer geld, minder stress beschikbaar gesteld te downloaden printable, mailing of cursus voor exclusief gebruik door de klant.

 • Printable: pdf, excel of presentatie die door de klant gedownload en geprint kan worden voor eigen (exclusief) gebruik.
 • Mailing: mail of serie van mails met informatie van Meer geld, minder stress voor exclusief gebruik door de klant.
 • Cursus: combinatie van mailings en printables voor exclusief gebruik door de klant.

Coaching: persoonlijke gesprekken of telefonische gesprekken met de klant waarbij Meer geld, minder stress de klant begeleidt bij zijn of haar vragen over het starten van een bedrijf.

100% geld-terug-garantie: de garantie die elke klant ontvangt bij aankoop van (digitale) producten van Meer geld, minder stress

Overeenkomst

Van een overeenkomst met Meer geld, minder stress is sprake wanneer een klant

 • een (digitaal) product aanschaft via de website.
 • zich aanmeldt voor een online cursus, lidmaatschap of voor coaching via de website, via e-mail, telefonisch, schriftelijk of via een online chat-functie (zoals Messenger van Facebook).
 • een schriftelijk, mondeling of telefonisch gedaan aanbod aanvaardt.

Digitale producten

Digitale producten kunnen bestaan uit printables, mailings of cursussen.

 • Printables kunnen na aankoop onbeperkt opnieuw worden gedownload.
 • Mailings worden slechts eenmaal uitgevoerd per aankoop. Als een klant een mailing opnieuw wil ontvangen, dient deze opnieuw te worden aangeschaft.
 • Informatie voor cursussen blijft beschikbaar voor klanten zolang deze informatie beschikbaar is op Meer geld, minder stress.

Coaching

Coaching is beschikbaar op verzoek van de klant op het gebied van het starten van een eigen bedrijf. De exacte invulling van een coachingsgesprek wordt in overleg met een klant tijdens het gesprek bepaald.

100% geld-terug-garantie

Digitale producten die een klant via de website aanschaft, kunnen binnen 30 dagen zonder opgave van redenen worden geannuleerd door middel van het versturen van een e-mail naar sjoukje@meergeldminderstress.nl.

Coaching kan alleen worden geannuleerd voorafgaand aan de uitvoering van de coachingssessie. Als een coaching al heeft plaats gevonden is annulering niet meer mogelijk.

Aansprakelijkheid

Is een klant ontevreden over een door Meer geld, minder stress geleverd product of dienst, dan doen wij onze uiterste best om daar gezamenlijk uit te komen. Onze aansprakelijkheid gaat niet verder dan het overeengekomen factuurbedrag voor de betreffende dienst of (digitaal) product.

Geheimhouding

Meer geld, minder stress vraagt nooit om persoonlijke gegevens, ook niet voor coachingssessies. Mocht een klant toch persoonlijke gegevens delen, dan zal Meer geld, minder stress hier zeer vertrouwelijk mee om gaan. Persoonsgegevens zullen nooit worden gedeeld met derden.

Meer geld, minder stress heeft een privacyverklaring. Deze is te allen tijden beschikbaar op Meer geld, minder stress.

Wijzigingen voorbehouden

Meer geld, minder stress behoudt zich het recht om informatie op de site te wijzigen en producten of diensten niet langer beschikbaar te stellen.

Prijzen

De prijzen van de digitale producten en coaching zijn inclusief btw en onder voorbehoud van typefouten.

Betaling

De betaling vindt plaats op de website via iDeal. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de diensten van paymentprovider Mollie. De voorwaarden van de paymentprovider zijn ook altijd van toepassing op alle aankopen via Meer geld, minder stress.

Als betaling gestorneerd wordt, dan kan Meer geld, minder stress een beroep doen op een incassobureau. De klant dient alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die Meer geld, minder stress redelijkerwijs moet maken als betaling uitblijft.

Toepassing van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Meer geld, minder stress en op elke tot stand gekomen overeenkomst met een klant.

Voordat de overeenkomst gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld, door publicatie op de website van Meer geld, minder stress.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Downloaden algemene voorwaarden

U kunt deze algemene voorwaarden hier downloaden: Algemene voorwaarden Meer geld, minder stress