Door identiteitsfraude zwaar in de schulden… Het verhaal van Monique

identiteitsfraude schulden

De 34-jarige Monique is tegenwoordig gelukkig getrouwd, moeder van een prachtig kindje en (bijna!) schuldenvrij. Maar dat was niet altijd zo… Haar ex stal haar identiteit en sloot kredieten op haar naam af. Toen ze het ontdekte, was ze meer dan € 30.000 armer. Ze zette haar schouders eronder en loste het op. Vandaag vertelt ze haar verhaal in de rubriek En toen ging de knop om.

Hoe was je situatie eerst?

Wat voor schulden had je?

Door identiteitsfraude stonden er drie doorlopende kredieten op mijn naam.

Hoe hoog was je schuld in totaal?

Het totaalbedrag was € 32.000.

Alle schuldeisers heb ik aangeschreven en mijn situatie uitgelegd. Eén van de schuldeisers, een bank, had mijn dossier niet compleet, de kopie van mijn paspoort ontbrak. Daarom konden ze mij het krediet dat bij hen liep kwijtschelden. Dit ging om een bedrag van € 12.000. Er bleef dus nog € 20.000 over.

Kun je kort uitleggen hoe je schulden ontstaan waren? Wat ging er mis?

Als 16-jarige puber ontmoette ik een man tegen wie ik enorm opkeek. Hij was 29 en droeg me op handen. We kregen een relatie. Daarover ben ik vanaf het  begin wel eerlijk geweest tegen mijn familie, maar ik had geen oor voor hun weerstand. Hoe harder mijn omgeving riep dat de relatie ongelijkwaardig was, hoe vasthoudender ik werd het tegendeel te bewijzen. Uiteindelijk ging mijn familie ons geloven.

Toen ik 19 was gingen we samenwonen. Ik heb mezelf ook voor de gek gehouden in die tijd, want ik heb pas recentelijk in een dagboek teruggelezen dat het geweld in onze relatie al voordat we gingen samenwonen begonnen was. In mijn herinnering begon dat pas toen we gingen samenwonen.

Mijn ex drukte mij en mijn ouders op het hart dat hij het enorm belangrijk vond dat ik mijn school zou afmaken. Om me daarbij te helpen, zou hij de administratie van ons huishouden voor zijn rekening nemen. Ik waardeerde dat en gaf hem vol vertrouwen al mijn gegevens. Omdat we inmiddels samenwoonden, deelden we ons adres en onze brievenbus.

Hij sloot drie kredieten af door identiteitsfraude

Zo kon het gebeuren dat hij, naast het fysieke en emotionele geweld in onze relatie, in staat was drie kredieten af te sluiten op mijn naam. Ik wist dat niet, heb nooit post gezien. Hij deed immers de administratie en naïef als ik was hield ik me er totaal niet mee bezig.

We gingen wekelijks samen naar de plaatselijke kroeg, maar omdat het financieel zwaar was sloeg ik na verloop van tijd regelmatig over of ging vroeg naar huis. De colaatjes die ik in de kroeg dronk, kon ik immers thuis voor veel minder geld ook drinken.

De kroegeigenaar had wantrouwen

Het was de eigenaar van de kroeg die mijn wantrouwen wekte. Hij zei namelijk: “Voor de hoogte van de rekening kun je net zo goed hier blijven meisje. Als jij er bent, drinkt hij bier, zodra jij weggaat is het Bacardi-cola. De rekening wordt er niet minder van.”

Toen vond ik hem een bemoeial, nu ben ik hem dankbaar.

De verandering

Wat gebeurde er precies waardoor de knop omging? Wat triggerde de verandering?

De eigenaar van de kroeg had me met zijn opmerking ongemerkt op scherp gezet. Ik ging langzaam zien dat ik enorm moeite moest doen en veel moest werken naast mijn opleiding om boodschappen te kunnen betalen, terwijl mijn ex dure nieuwe kleding kocht. Ik werd wakker en ging langzaam de ongelijkwaardigheid in onze relatie zien.

Ook ontdekte ik in die tijd een rekening van een kredietverstrekker op mijn naam. Zo werd mijn ex langzaam ontmaskerd.

Enorme stap

Hoewel ik me al langere tijd bewust was dat ik bij hem weg moest gaan, was die stap enorm moeilijk. Enerzijds omdat ik daarmee moest toegeven dat mijn sceptische omgeving gelijk had, anderzijds omdat hij mijn zelfvertrouwen inmiddels afgebroken had. Ook had hij me, realiseerde ik me pas veel later, volledig losgemaakt van mijn sociale netwerk.

Uiteindelijk ging ik pas maanden nadat ik het bestaan van het krediet ontdekte (ik wist toen nog niet dat er meer waren) bij hem weg. Die stap kon ik zetten omdat mijn ouders gingen scheiden. Als zij die stap konden nemen, dan moest ik dat toch ook kunnen?

Welke stappen heb je toen gezet?

Ik heb hem verteld dat ik er een punt achter wilde zetten. Hij werd enorm boos en sloeg de boel kort en klein. Later heb ik gehoord dat de buren die avond overwogen hebben de politie te bellen, zo enorm ging hij tekeer. Ze hadden al vaker wat gehoord, maar zich er nooit mee durven bemoeien.

Nadat hij vertrokken was, zag ik natuurlijk alle post. Ik worstelde me, als 21-jarige, helemaal alleen door alle papieren. Ik ben me rot geschrokken en heb uiteindelijk mijn vader verteld wat ik ontdekt had.

Kreeg je hulp? Zo ja, van wie? Waarom? Waarmee?

Ik ben in eerste instantie naar de politie gegaan om aangifte te doen van identiteitsdiefstal. Omdat wij op hetzelfde adres woonden, waar mijn paspoort gewoon in de keukenla lag, en omdat mijn handtekening “gewoon” onder alle contracten stond bleek ik geen zaak te hebben.

Ik was teleurgesteld in de politie, maar vond zelf de vervalsing van mijn handtekening ook buitengewoon goed, dus ik begreep het wel.

Zelf aan de slag

Daarop ben ik schuldeisers gaan aanschrijven. Kort en bondig beschreef ik mijn situatie. 21 jaar, net klaar met school, werkloos en diep in de schulden. Ik heb benoemd om welke bedragen het ging, ook die van andere schuldeisers heb ik beschreven.

Via uitzendbureaus kreeg ik intussen gelukkig regelmatig baantjes, ik werkte zoveel ik kon. De huur van ons huis heb ik opgezegd en ik ben terug thuis gaan wonen.

Geluk bij een ongeluk!

Toen die ene bank me mijn schuld kwijtschold vanwege een incompleet dossier, bleef er € 20.000 schuld over. Dat was voor mijn vader te overzien. Hij heeft het bedrag toen voor me afgelost en een autootje voor me gekocht zodat ik flexibeler kon werken.

Had je een aflosplan gemaakt? Lukte het je altijd om je daaraan te houden?

In de eerste periode loste ik niets af. Het thuiswonen ging niet goed gezien de gespannen situatie na de scheiding van mijn ouders en nog thuiswonende broers en zussen.

In overleg met mijn vader besloot ik op een klein huurappartementje te reageren. Hoewel de huur laag was, had ik met mijn inkomen van dat moment maar net genoeg geld om van te leven. Als mijn vaste lasten afgeschreven waren, hield ik nauwelijks genoeg over om van te eten. Wassen deed ik bij mijn vader en ik at ook weleens daar.

Toen ik mijn huidige man leerde kennen en besloot met hem te gaan samenwonen, zetten we alles opnieuw op een rij en gingen we samen aflossen. Ik ben hem daarvoor nog altijd dankbaar. Mijn vader heeft, om het eerlijk te houden tegenover zijn andere kinderen, een rentepercentage berekend dat min of meer gelijk stond aan het bedrag dat hij gekregen zou hebben aan spaarrente.

Hoe ging je om met tegenslagen?

Tegenslagen kwamen er, maar vooral op emotioneel gebied. Ik heb heel wat gesprekken gevoerd met de POH GGZ bij de huisarts en die hebben me enorm geholpen.

Ook nu nog, jaren later, heb ik last van met name de emotionele mishandeling in die relatie.

De financiële situatie deed minder met me, omdat ik die gelukkig vrij snel onder controle had. Ik realiseer me maar al te goed hoe ontzettend veel geluk ik heb gehad dat mijn vader zoveel spaargeld had.

Hoe is je situatie nu?

Ben je helemaal uit te schulden nu?

In de daaropvolgende jaren heb ik diverse ups en downs gekend. Helaas zijn er daardoor ook meerdere keren opnieuw schulden ontstaan, maar steeds wisten we eruit te krabbelen. Inmiddels hebben we geen achterstanden meer en zelfs wat spaargeld.

Die € 20.000 van die kredieten hebben we een tijd terug al volledig afgelost. Meer recentelijk waren we zo dom om een andere auto te kopen, nadat de oude stuk ging, opnieuw met een doorlopend krediet. Door langdurige ziekte hebben we steeds het maximaal opneembaar bedrag opgenomen in plaats van te bezuinigen. Heel dom natuurlijk, we hadden beter moeten weten.

Vorig jaar hebben we budgetcoaching aangevraagd bij de gemeente waar we wonen en nu is alles onder controle. Dat voelt zo lekker!

Het duurt nog wel eventjes voordat het krediet helemaal weg is. Het is een bewuste keuze om naast het aflossen ook te sparen.

Heb je het gevierd? En zo ja: hoe heb je het gevierd?

Na de laatste aflossing aan mijn vader hebben mijn man en ik hem mee uit eten genomen. Uiteraard op onze kosten. We hebben hem uitgebreid bedankt voor zijn hulp en zijn geduld. Zonder hem had mijn verhaal er heel anders uit gezien.

Als ook het laatste blok aan ons been, het doorlopend krediet voor de auto, afgelost is, gaan we zeker een feestje vieren!

Heb je je gedrag en/of bestedingspatroon veranderd sinds je geen schulden meer hebt?

Ik ben me bewust van wat er in komt en wat er uit gaat. Er is een tijd geweest dat wat er in kwam ook op ging, naar de toekomst kijken deden we niet.

Zo ontstonden ook steeds opnieuw problemen. Ik kon niet eens zonder roodstand mijn wasmachine vervangen.

De belangrijkste winst heb ik geboekt met een simpel overzicht in excel. Ik gebruik nu een jaarbegroting, kijk vooruit en heb niet alleen spaargeld, maar ook spaardoelen.

Tot slot

Heb je tips voor mensen die ook in jouw oorspronkelijke situatie zitten?

Vraag hulp, schaam je niet. Elke gemeente heeft wijkteams/ budgetcoaches of iets dergelijks geregeld. Gebruik dat, ze zijn ervoor. Struisvogelpolitiek maakt je probleem alleen maar groter. Hoe sneller je hulp vraagt, hoe sneller je er vanaf bent.

En voor alle vrouwen in een gewelddadige relatie: Je bent niet alleen. Je bent niet dom. Als je twijfelt of wat in je relatie gebeurt wel kan, bespreek dit dan in je omgeving of vertrouwelijk met je huisarts. Je bent het waard!

Bedankt!

Bedankt Monique voor jouw openhartige verhaal! Wat fijn dat je hier zo eerlijk over bent, ik denk dat je hier veel andere mensen mee kunt helpen. 

Meer verhalen lezen van mensen die hun schulden aflossen? Lees de andere interviews in de rubriek En toen ging de knop om.

En wil je zelf aan de slag met jouw schulden? Begin hier: Schulden? De eerste stap om eruit te komen

Sjoukje

Op de blog Meer geld, minder stress help ik jou met praktische oplossingen voor al je geld(zorgen). Vroeger was ik projectleider en communicatiemanager bij een grote verzekeraar en daarvoor bij een grote bank. De kennis die ik daar heb opgedaan zet ik nu als fulltime blogger graag in om jou te helpen met je geldzaken. Ik schrijf van alles en nog wat over hoe je je geldzaken het beste kunt regelen. Zodat je meer geld overhoudt voor leuke dingen.

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: